Zoals op de jaarvergadering van Dorpsbelang besproken en besloten is de Dorpshuiscommissie omgezet in een zelfstandige Stichting met een bestuur. Daarvoor was een gang naar de notaris nodig en werden de statuten opgesteld. De notaris heeft de vorming van de stichting bekrachtigd en inmiddels staan we ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Jan Dam heeft zich als penningmeester gemeld voor dit nieuwe bestuur die verder uit bekende gezichten bestaat: Klaas Tolman (voorzitter), Marein Boekhoudt (secretaris), Geertje Hoekstra, Ilse van Zanden, Rik Dam, Roelof de Nekker en Albert Sijbesma.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit