Dorpshuis “de Tille” : Overzicht rekening 1505.91.136                 30-06-2016/01-07-2017
Ontvangsten Uitgaven
Gestort bij de bank vanuit kas. 17.790,00 inkoop thema avonden diverse 5.188,79
pin transacties 565,06 Bos tapservice 8.268,54
Inkomsten zaalhuur + consumpties 3.401,35 Hanos 2.376,11
Stichting Harten 10 0,00 kosten oprichting stichting 633,03
Vergaderingen Dorpsbelang / archiefgroep 843,75 Douwe Egberts 1.507,11
Verjaardagen 6211,25 Dalmolen 116,17
begrafenissen 1.657,75 KPN 1.186,04
OJP 187,25 SITA / Suez 294,45
Oranjefonds burendag 0,00 Energiekosten Engie 3.564,46
Diversen 0,00 Water Vitens 119,72
Verzekering 1.985,37
Gemeentelijke belastingen 1.329,40
Hefpunt 309,76
Bankkosten 118,35
Zo-maar feest 1.416,31
terugbetaling renteloze lening 750,00
onderhoud de Tille 803,77
kosten bedankjes 353,57
Stichting harten 10 aflossing zonepanelen 1.500,00
totaal ontvangen  €    30.656,41 + totaal uitgegeven  €   31.820,95
Saldo per 30 juni 2016  €    19.488,63
ontvangen  €    30.656,41 +
bruto saldo 2016/2017  €    50.145,04
uitgaven  €    31.820,95
Saldo per 13 juli 2017  €  18.324,09

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit