Over ons
Dorpshuis De Tille is “de huiskamer van Boijl” en eigendom van “Dorpsbelang”. Het dorpshuis staat open voor gebruik door dorpsbewoners, verenigingen, instellingen en particulieren. Voor het functioneren als ontmoetingsplek staan een drietal groepen garant: de Beheercommissie/het bestuur, de Beheerders en de Vrijwilligers.

 

De Beheercommissie.

Sinds september 2012 vormen een aantal actieve Boijligers de Beheercommissie De Tille, die garant staat voor het beheer van het gebouw met alle voorzieningen, de exploitatie van het Dorpshuis, naleven geldende wet- en regelgeving, coördinatie van beheerders. De beheercommissie onderhoudt de contacten met de verenigingen en instellingen die gebruik maken van het Dorpshuis en Dorpsbelang als eigenaar. Sinds september 2016 is de beheercommissie omgevormd naar een stichtingsbestuur en bestaat de beheercommissie uit: Klaas Tolman (voorzitter), vacature (penningmeester), Marein Boekhoudt (secretaris), Ilse van Zanden, Geertje Hoekstra, en Roelof de Nekker.

De stichting Dorpshuis De Tille is een niet winst-beogende stichting die momenteel de ANBI-status probeert te verwerven (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onze jaarcijfers over 2016-2017 vindt u hier

De Beheerders.

De Tille kent momenteel (maart 2016) een tweetal dagelijkse beheerders: Albert Jager en Gerrit Dekker. Zij staan garant voor de dagelijkse goede gang van zaken, toegang tot het Dorpshuis, regelen van de catering, regelen schoonmaak en 100 andere zaken om het verblijf in De Tille zo aangenaam mogelijk te maken. De beheerders maken hierover afspraken met de gebruikers van het Dorpshuis. De beheerders coördineren ook de inzet van de vele vrijwilligers.

De Vrijwilligers.

Dorpshuis De Tille prijst zich zeer gelukkig met een grote schare aan vrijwilligers. Zonder hun belangeloze inzet zou de exploitatie van het dorpshuis niet mogelijk zijn. We onderscheiden grofweg drie groepen vrijwilligers: de “barvrijwilligers” bij grote evenementen, de schoonmaakvrijwilligers en de tuin- of groenvrijwilligers. Naast flink de handen uit de mouwen steken, is vrijwilligerswerk vooral ook een sociaal gebeuren en gezellig. Misschien ook iets voor u? Neem contact op met één van de beheerders en draai eens vrijblijvend mee.